XRY  אבא  אברמצי'ק  אור גדול
פנינים לשבת 56 תוצאות

פנינים לשבת

פרשת שלח • וורט מיוחד מאת הרב נחמיה וילהלם
פרשת שלח • וורט מיוחד מאת הרב נחמיה וילהלם
י"ז בסיון תשעט | 20/06/19 | הרב נחמיה וילהלם

מידי שבוע, הרב נחמיה וילהלם, שליח חב"ד בעיר בנגקוק, תאילנד, מגיש וורט על הפרשה בלשון קלה ומרתקת, שתוכלו להעביר בעצמכם בשולחן השבת. צפו (פרשת שבוע, יהדות)

פרשת בהעלותך • וורט מיוחד מאת הרב נחמיה וילהלם
פרשת בהעלותך • וורט מיוחד מאת הרב נחמיה וילהלם
י' בסיון תשעט | 13/06/19 | הרב נחמיה וילהלם

מידי שבוע, הרב נחמיה וילהלם, שליח חב"ד בעיר בנגקוק, תאילנד, מגיש וורט על הפרשה בלשון קלה ומרתקת, שתוכלו להעביר בעצמכם בשולחן השבת. צפו (פרשת שבוע, יהדות)

פרשת שמיני • וורט מיוחד מאת הרב נחמיה וילהלם
פרשת שמיני • וורט מיוחד מאת הרב נחמיה וילהלם
כ"א באדר ב' תשעט | 28/03/19 | הרב נחמיה וילהלם | 4 תגובות

מידי שבוע, הרב נחמיה וילהלם, שליח חב"ד בעיר בנגקוק, תאילנד, מגיש וורט על הפרשה בלשון קלה ומרתקת, שתוכלו להעביר בעצמכם בשולחן השבת. צפו (פרשת שבוע, יהדות)

פרשת ויקרא • וורט מיוחד מאת הרב נחמיה וילהלם
פרשת ויקרא • וורט מיוחד מאת הרב נחמיה וילהלם
ז' באדר ב' תשעט | 14/03/19 | הרב נחמיה וילהלם | 1 תגובות

מידי שבוע, הרב נחמיה וילהלם, שליח חב"ד בעיר בנגקוק, תאילנד, מגיש וורט על הפרשה בלשון קלה ומרתקת, שתוכלו להעביר בעצמכם בשולחן השבת. צפו (פרשת שבוע, יהדות)

פרשת ויקהל • וורט מיוחד מאת הרב נחמיה וילהלם
פרשת ויקהל • וורט מיוחד מאת הרב נחמיה וילהלם
כ"ג באדר א' תשעט | 28/02/19 | הרב נחמיה וילהלם | 1 תגובות

מידי שבוע, הרב נחמיה וילהלם, שליח חב"ד בעיר בנגקוק, תאילנד, מגיש וורט על הפרשה בלשון קלה ומרתקת, שתוכלו להעביר בעצמכם בשולחן השבת. צפו (פרשת שבוע, יהדות)

פרשת כי תשא • וורט מיוחד מאת הרב נחמיה וילהלם
פרשת כי תשא • וורט מיוחד מאת הרב נחמיה וילהלם
ט"ז באדר א' תשעט | 21/02/19 | הרב נחמיה וילהלם | 3 תגובות

מידי שבוע, הרב נחמיה וילהלם, שליח חב"ד בעיר בנגקוק, תאילנד, מגיש וורט על הפרשה בלשון קלה ומרתקת, שתוכלו להעביר בעצמכם בשולחן השבת. צפו (פרשת שבוע, יהדות)

פרשת תרומה • וורט מיוחד מאת הרב נחמיה וילהלם
פרשת תרומה • וורט מיוחד מאת הרב נחמיה וילהלם
ב' באדר א' תשעט | 07/02/19 | הרב נחמיה וילהלם

מידי שבוע, הרב נחמיה וילהלם, שליח חב"ד בעיר בנגקוק, תאילנד, מגיש וורט על הפרשה בלשון קלה ומרתקת, שתוכלו להעביר בעצמכם בשולחן השבת. צפו (פרשת שבוע, יהדות)

פרשת משפטים  • וורט מיוחד מאת הרב נחמיה וילהלם
פרשת משפטים • וורט מיוחד מאת הרב נחמיה וילהלם
כ"ה בשבט תשעט | 31/01/19 | הרב נחמיה וילהלם

מידי שבוע, הרב נחמיה וילהלם, שליח חב"ד בעיר בנגקוק, תאילנד, מגיש וורט על הפרשה בלשון קלה ומרתקת, שתוכלו להעביר בעצמכם בשולחן השבת. צפו (פרשת שבוע, יהדות)

פרשת בשלח  • וורט מיוחד מאת הרב נחמיה וילהלם
פרשת בשלח • וורט מיוחד מאת הרב נחמיה וילהלם
י"א בשבט תשעט | 17/01/19 | הרב נחמיה וילהלם | 1 תגובות

מידי שבוע, הרב נחמיה וילהלם, שליח חב"ד בעיר בנגקוק, תאילנד, מגיש וורט על הפרשה בלשון קלה ומרתקת, שתוכלו להעביר בעצמכם בשולחן השבת. צפו (פרשת שבוע, יהדות)

פרשת שמות • וורט מיוחד מאת הרב נחמיה וילהלם
פרשת שמות • וורט מיוחד מאת הרב נחמיה וילהלם
י"ט בטבת תשעט | 27/12/18 | הרב נחמיה וילהלם

מידי שבוע, הרב נחמיה וילהלם, שליח חב"ד בעיר בנגקוק, תאילנד, מגיש וורט על הפרשה בלשון קלה ומרתקת, שתוכלו להעביר בעצמכם בשולחן השבת. צפו (פרשת שבוע, יהדות)