8th day  ACY TJHO..  gunr tso  www..
פרשת המן 7 תוצאות

פרשת המן

אילוסטרציה
סגולה לפרנסה: בואו לקרוא את 'פרשת המן'
ט' בשבט תשעט | 15/01/19 | כיכר השבת | 2 תגובות

ביום שלישי של פרשת בשלח - היום! - יש סגולה מיוחדת לומר את פרשת המן - שניים מקרא ואחד תרגום, כסגולה גדולה לפרנסה טובה ובשפע, כפי המקובל מרבי מנחם מנדל מרימנוב זי"ע | בפנים: פרשת המן ותפילה לפרנסה (יהדות)

פרשת המן
למה הליטאים אומרים 'פרשת המן'?
י"א בשבט תשעז | 07/02/17 | יהשוע פפר | 3 תגובות

למרות שהליטאים מלאים בסגולות, דווקא פרשת המן מקורה בחסידות - אבל כשמדובר בפרנסה, אם לא יועיל לא יזיק. כל המקורות לסגולת פרשת המן (יהדות)

תפילה. אילוסטרציה
הסגולה לפרנסה: לקרוא היום פרשת המן
ט' בשבט תשעו | 19/01/16 | כיכר השבת | 3 תגובות

ביום שלישי של פרשת בשלח (היום!) יש סגולה לומר את פרשת המן - שנים מקרא ואחד תרגום, כפי המקובל מרבי מנחם מנדל מרימנוב זי"ע, וזאת כסגולה גדולה לפרנסה • בפנים: פרשת המן (יהדות)

פרנסה טובה ובשפע..
סגולה גדולה לפרנסה: קריאת פרשת המן
ט' בשבט תשעו | 19/01/16 | מאמע

היום, יום שלישי בשבוע שבו קוראים פרשת בשלח. מובא בשם הרה"ק רבי מנחם מנדל מרימנוב זצ"ל, כי סגולה גדולה לפרנסה טובה ובשפע לומר את פרשת המן ביום זה,יש לאומרה שניים מקרא ואחד תרגום (תפילות וסגולות)

סגולת היום לפרנסה: פרשת המן
סגולה לפרנסה: לקרוא היום פרשת המן - שניים מקרא ואחד תרגום
ז' בשבט תשעה | 27/01/15 | כיכר השבת | 10 תגובות

חז"ל אמרו כי "כל מי שיאמר פרשת המן בכל יום לא תחסר לו פרנסה" וסגולה מיוחדת לומר את פרשת המן – שניים מקרא ואחד תרגום – ביום שלישי בשבוע שקוראים בו את פרשת "בשלח" (יהדות)

פרשת המן
סגולת היום: "פרשת המן", שניים מקרא
ו' בשבט תשעד | 07/01/14 | הרב חיים פוקס | 37 תגובות

"פרשת המן" סגולה לפרנסה? כל השנה או רק ביום שלישי של פרשת בשלח? הרב חיים פוקס מביא מקורות, ואנחנו את "פרשת המן" (סגולות)

(צילום: פלאש 90)
סגולה לומר היום את פרשת המן? ספק רב
י"א בשבט תשע | 26/01/10 | הרב יצחק בלומנטל | 39 תגובות

אין סגולה לומר את פרשת המן דוקא היום, אך יש עניין לומר אותה בכל יום. יצחק בלומנטל יצא בעקבות הסגולה השקרית, והאמיתית (אצטלא)