NPJHS  NRSPHO  rabbi..  www..
פתיחת המטה 1 תוצאות

פתיחת המטה

'גזירת הגיוס - הדאגה הגדולה שלנו'
יהדות התורה: "גזירת הגיוס זו הדאגה הגדולה שלנו"
כ"ז בשבט תשעה | 16/02/15 | ישראל כהן | 7 תגובות

בפתיחת המטה המרכזי של יהדות התורה בפתח תקווה הבהירו חברי הכנסת של יהדות התורה כי "גזירת הגיוס זו הדאגה הגדולה ביותר, נפעל בעניין הזה בכל כוחנו" (חרדים)