רבי אברהם המלאך 4 תוצאות

קבר הבעל שם טוב
כשהנגיד ציער את רבי אברהם המלאך והתעלף
י"ב בתשרי תשפב | 18/09/21 | הרב אהרון ראובן | 1 תגובות

בשבת חל היארצייט של רבי אברהם המלאך, שפעם סיפר לרבי נחום מטשערנוביל, על הפעם היחידה שראה את אביו, בחלום. לאחר שאחד הנגידים ציער אותו כמה פעמים // סיפור (חסידי)

ציון המגיד ממעזריטש
האם באמת ברכת צדיק יכולה להוריד שפע?
י"א בתשרי תשפב | 17/09/21 | ורד שאלתיאל | 2 תגובות

צדיק אמיתי חי מתוך ביטול והכנעה מוחלטים לה' יתברך, הוא מחזיק מעצמו 'אין' חסר ממשות, מאמר ליארצייט של רבי אברהם המלאך, שהיה הבן היחיד של המגיד ממעזריטש: זכה לכינוי 'המלאך' כיון שהיה פרוש מעניני העולם הזה (חסידים)

ציון המגיד ממעזריטש
כשר' אברהם המלאך ראה את המגיד בהקיץ
י"ט בכסלו תשפא | 05/12/20 | הרב אהרן ראובן | 2 תגובות

"ושאלתי את רבי אברהם המלאך אם הוא רואה את אביו, המגיד הגדול ממעזרטש לאחר שהסתלק מהעולם, ואמר: הן! ושאלתי אותו, האם הוא רואה אותו בחלום או בהקיץ?" (סיפור למוצ"ש)

מאמר לרגל היראצייט לרבי אברהם המלאך
מאמר לרגל היראצייט לרבי אברהם המלאך
י"ב בתשרי תשפא | 30/09/20 | ורד שאלתיאל | 5 תגובות

האם ברכה של גדול הדור או צדיק צריכה 'נס' כדי להתקיים? איך ניתן לזכות לישועות בימי יארצייט של צדיקים? / מאמר מיוחד לכבוד יומא דהילולה להרה"ק רבי אברהם המלאך (חסידים)