fctho..  kve, prjh  Sexpono  SexponoS..
תחזית מזג האוויר 645 תוצאות

תחזית מזג האוויר

אילוסטרציה
התחזית: התקררות, בשמחת תורה יירד גשם
י"ט בתשרי תשפ | 18/10/19 | כיכר השבת

מזג האוויר היום יהיה מעונן חלקית עם ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. בשבת ללא שינוי ניכר וייתכן גשם. בהושענא רבא ובשמחת תורה התקררות נוספת ויירד גשם מקומי (בארץ)

התחזית: חשש לגשמים במהלך חג הסוכות
התחזית: חשש לגשמים במהלך חג הסוכות
י"ד בתשרי תשפ | 13/10/19 | כיכר השבת | 2 תגובות

מזג האוויר היום, יהיה בהיר עד מעונן חלקית בעננות בגובה בינוני ורב. תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות. בהרים ובפנים הארץ ייעשה חם מהרגיל ויבש. בלילה ייתכן גשם מקומי (ארץ)

התחזית: ירידה בטמפרטורות, מעונן חלקית
התחזית: ירידה בטמפרטורות, מעונן חלקית
י"ב בתשרי תשפ | 11/10/19 | כיכר השבת

מזג האוויר היום יהיה מעונן חלקית בעננות בגובה רב. בהרים ובפנים הארץ תחול ירידה קלה בטמפרטורות. בשבת ללא שינוי ניכר. בערב החג צפויה עליה בטמפרטורות (חדשות בארץ)

תשליך אתמול בתל אביב
התחזית ליום הכיפורים: חם מהרגיל לעונה
ט' בתשרי תשפ | 08/10/19 | כיכר השבת

מזג האוויר היום, ערב יום הכיפורים, יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב ובינוני. תחול עלייה בטמפרטורות וירידה בלחות. ייעשה חם מהרגיל לעונה, מחר דומה (בארץ)

בציר ענבים ברמת גולן
התחזית: רגיל לעונה, אך ייתכן טפטוף בצפון
ח' בתשרי תשפ | 07/10/19 | כיכר השבת

מזג האוויר היום יהיה מעונן חלקית עד נאה הטמפרטורות רגילות בעונה. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף בצפון. מחר עיו"כ צפויה עלייה בטמפרטורות וביו"כ ללא שינוי ניכר (חדשות, ארץ)

תחזית: ירידה קלה בטמפרטורות, ייתכן גשם
תחזית: ירידה קלה בטמפרטורות, ייתכן גשם
ז' בתשרי תשפ | 06/10/19 | כיכר השבת

מזג האוויר יהיה מעונן חלקית עד נאה. תחול ירידה קלה בטמפרטורות. בשעות הבוקר עדיין ייתכן גשם מקומי בדרום. משעות הצהרים יתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון (בארץ)

התחזית:  נאה עם עליה קלה בטמפרטורות
התחזית: נאה עם עליה קלה בטמפרטורות
ה' בתשרי תשפ | 04/10/19 | כיכר השבת | 1 תגובות

מזג האוויר היום יהיה נאה עם עליה קלה בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה. בשבת תורגש התחממות קלה נוספת, אך ביום ראשון דווקא תורגש ירידה קלה בטמפרטורות (חדשות בארץ)

תחזית: ירידה קלה בטמפרטורות, רגיל לעונה
תחזית: ירידה קלה בטמפרטורות, רגיל לעונה
ג' בתשרי תשפ | 02/10/19 | כיכר השבת

מזג האוויר היום, צום גדליה, יהיה בהיר עד מעונן חלקית עם ירידה קלה בטמפרטורות. הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה. בהמשך השבוע, צפויה התחממות קלה ויהיה נאה (בארץ)

מזג האוויר בר"ה יהיה נעים, ללא שינוי ניכר
מזג האוויר בר"ה יהיה נעים, ללא שינוי ניכר
כ"ט באלול תשעט | 29/09/19 | כיכר השבת

מזג האוויר היום, ערב ראש השנה, יהיה מעונן חלקית עד בהיר ויהיה נעים. ללא שינוי של ממש בטמפרטורות, במהלך ימי ראש השנה לא צפוי שינוי ניכר בטמפרטורות (חדשות באוויר)

חוף דור ליד חיפה
התחזית: בהיר בדרך כלל עם התחממות קלה
כ"ז באלול תשעט | 27/09/19 | כיכר השבת

מזג האוויר היום יהיה בהיר בדרך כלל. תחול עליה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים. הטמפרטורות תהיינה גבוהות מהרגיל בהרים ובפנים הארץ. בשבת התקררות קלה (בארץ)