anju, ch..  yaakov..  אווי וואי..
תחנת שמטרה 1 תוצאות

תחנת שמטרה

תחנות משטרה בכותל ובהר ציון
נחנכו תחנות משטרה בכותל המערבי ובהר ציון • תיעוד
א' בסיון תשעה | 19/05/15 | כיכר השבת | 1 תגובות

הבקור נחנכו מבנה משטרה חדש בכותל המערבי, בסמוך לבניין המחכמה ונקודת משטרה בהר ציון בסמוך לקבר דוד, במעמד המפכ"ל, סגל הפיקוד ורבנים • תיעוד (משטרה)