אב"ד מירון


שמחת בית ליזענסק - מירון - מאנסי

האדמו"ר לבש מלבושי כבוד לראשונה

קהל רב נטלו חלק בשמחת נשואי בת האדמו"ר מליזענסק עב"ג החתן בהגה"צ רבי מרדכי מתתיהו הלפרט | השמחה נחוגה בעיירת מאנסי מקום מגורי אבי הכלה | בשמחה השתתף הגה"צ אב"ד מירון, אחיו של האדמו"ר | לכבוד השמחה הלביש האדמו"ר לראשונה מאז עלותו על כס ההנהגה לפני כשנתיים ימים, מלבושי כבוד לתפארת בית אבות (חסידים)

20
| חיים רוזנבוים |


עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר