האדמו"ר מווערצקי


וחסידים ברינה יגילו 

'השליח המיוחד', נכד האדמו"ר מסקווירא כובד בברכה | שמחת הנשואין במכנובקא בעלזא

המוני חסידים ואנשי מעשה נטלו חלק בשמחת נשואי נכד האדמו"ר מכנובקא בעלזא, עב"ג נכדת האדמו"ר מקרעטשניף, בת לחתנו האדמו"ר מווערצקי | אורח הכבוד בשמחה היה הרב זאב טווערסקי נכדו של האדמו"ר מסקווירא שהופיע בשליחותו לשמחה (חסידים)

חיים רוזנבוים |

לילה לפני החתונה

כמנהג העתיק: החתן רקד לפני הכלה עם גארטיל | תיעוד 

מאות חסידים השתתפו אמש (שני) בשמחת ה'חתן מאל' (סעודה הנערכת לילה לפני החתונה) לנכד האדמו"ר ממכנובקא בעלזא, החתן זאב טווערסקי בן חתנו הרה"צ רבי אהרן בן הרה"צ אב"ד רחמסטריווקא ירושלים, עב"ג הכלה בת האדמו"ר מווערצקי, בן האדמו"ר מזידטשוב באר שבע, וחתן האדמו"ר מקרעטשניף | בריקודי המצווה טאנץ רקד החתן לפני הכלה כששניהם אוחזים בגארטיל (חסידים)

23
| חיים רוזנבוים |

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר