הגרא"י סולוביצ'יק


החתן נשא פלפול 

יום חתונתו זו מתן תורה: המונים בשמחת בית בריסק | תיעוד

המוני עם סגולה השתתפו השבוע ב'שמחת בית בריסק', שמחת נישואי החתן משה מרדכי בן הגאון רבי דוד פיינשטיין | ראש ישיבת פוניבז' כובד בסידור קידושין | במהלך השמחה נשא החתן פלפול בדרוש ואגדה  (חרדים)

4
| חיים רוזנבוים |


עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר