הרב אברהם נח גרבוז


נחמו עמי 

המונים בניחום אבלים אצל ראש הישיבה

קהל רב עלה השבוע לנחם את הגאון רבי איתמר גרבוז ראש ישיבת 'אורחות תורה' וראש רשת הכוללים ללימוד טהרות, שישב שבעה על פטירת אביו הגאון רבי אברהם נח גרבוז זצ"ל בעל ה'מנחת אברהם' (חרדים)

4
| חיים רוזנבוים |

נטמן אחר חצות הלילה

תורה חגרי שק | הגאון רבי אברהם נח גרבוז זצ"ל 

באישון ליל ליוו המונים למנוחות את הגאון רבי אברהם נח גרבוז זצ"ל בעל ה'מנחת אברהם', אשר נלב"ע בעיצומה של שמחת נשואי נכדו | מסע ההלווייה התקיימה אמש בירושלים | בן 91 בפטירתו (דיין האמת)

3
| חיים רוזנבוים |

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר