ענבי הגפן

שמחת בית הדיינים והרבנים ממונסי ומונטריאול | תיעוד

קהל רב נטלו חלק בשמחת ארוסי בן הרה"ג ר' שמואל זאב דסקל אב"ד 'הלכה ברורה' במונטריאל, בן הנגיד רבי בעריל מרדכי דסקל, וחתן הרה"ג אשר גרינפלד רב קהילת ויז'ניץ במונטריאל, עב"ג הכלה בת הרה"ג חיים יהודה דייטש, בהרה"ג ר' פרץ טוביה דייטש אב"ד חליסה ארה"ב, וחתן הגה"צ אב"ד טאשנד מאנסי | השמחה נערכה בעיירת מאנסי בהשתתפות רבנים ובני הקהילות (חסידים)

1
| חיים רוזנבוים |


עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר