מרים הנביאה


למען תזכור

מצוות הזכירה במעשה מרים – מה בדיוק צריך לזכור, ואיך יוצאים ידי חובה 

זכור את אשר עשה ד' אלוקיך למרים | מה עלינו לזכור וכיצד זה נפק"מ לדינא | האם יוצאים יד"ח בלימוד הלכות לשון הרע | מה בין זכירה בפה לזכירה בלב | ומה שונה מקרה מרים הנביאה מכל סיפור לשון הרע רגיל | היכן בנוסח התפילה ניתן לצאת יד"ח של הזכירה | (יהדות) 

כיכר השבת |


עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר