קרית בעל שם טוב


יבואו טהורים

על כתפי ההורים: ילדי 'קהילת בעש"ט' חגגו במסיבת חומש

בראשות רבנים ואיש ציבור נבחרים, נערכה ברוב פאר והדר מסיבת חומש בתלמוד תורה כלל החסידי בקרית הבעל שם טוב בפ"ת | מקהלת הילדים מילדי הת"ת הנעימה את המעמד | רב הקהילה הגרא"פ מוטצן חילק את החומשים לילדי החמד, בהמשך יצאו ההורים בריקודים עם הילדים על כתפיהם (חרדים)

חיים רוזנבוים |

בכור המבחן

הגאב"ד בחן את ילדי ה'בעל שם טוב' | תיעוד 

מצטייני תלמוד התורה כלל חסידי' מקרית ה'בעל שם טוב' בפ"ת עלו ובאו השבוע למעונו של הגאון רבי שמואל דוד גולדמן גאב"ד זוויעהיל, להיבחן על פרי לימודם במסכת 'בבא קמא' שלמדו במהלך השנה | הגאב"ד הביע הנאתו מכשרנותיהם של הילדים, ואחר הבחינה שיבחם ועודדם להמשיך בדרכם הסלולה מדור דור  (חסידים)

חיים רוזנבוים |

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר