רבי יואל מאסקאוויטש


הפולמוס שעורר סערה

מידות רעות למשה רבינו? "דברים מגונים וכעורים שנועדו לבזות ולגנות"

הגה"ק רבי יואל מאסקאוויטש משאץ מונטריאל ירושלים התייחס בהרחבה לפולמוס האם משה רבינו נולד עם מידות רעות, ויצא בחריפות רבה נגד המעשה | לטענתו, אלו דברים מגונים וכעורים שנועדו לדבר סרה, לבזות ולגנות את אדון כל הנביאים | הוא מוסיף וקובע נחרצות כי "כל המעשה בדוי ומזויף, ותאלמנה שפתי שקר" (חרדים)

3
| ישראל שפירא |


עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר