שבע ברכות אחרון


בטוב צדיקים 

בני הקהילה בביתר ערכו שבע ברכות לכבוד רבם

בביהמ"ד מודזיץ בביתר נערכה השבוע מסיבת שבע ברכות האחרון לרגל נשואי נכדת האדמו"ר, בת לבנו רב הקהילה הרה"צ רבי דוד דב, בשמחה השתתפו בני המשפחה, ובני הקהילה | האדמו"ר נשא אמרות קודש בפני בני הקהילה, עודדם להמשיך בדרך התורה וגמילות החסד מתוך נועם וחן חסד עליון (חסידים)

חיים רוזנבוים |


עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר