11 בספטמבר  aubthi tu..  aueh xkunui  live
אין תמונה