ניסים בלאק  19 הישיבות..  jcs  VHUO VANHBH
סתם אני