קווי הנייעס  4 דקות עם..  tunr tso  vr bu;
אין תמונה