מלך..  עמירן דביר  מידד טסה  אברומי..
949
הנקראים
המדוברים