שבאבניקים  כיכר tv  איציק דדיה  בני ברק
בית שמש1
הנקראים
המדוברים