עמירן דביר  קינדרלעך  איציק דדיה  גפני
תלמיד מרן
הנקראים
המדוברים