מנחם מניס  מקהלת שיר..  מרדכי..  סדר קדימה..
תלמיד מרן