קווי הנייעס  bgr tuyhxy  bhbdv vjrsh  magnolia
פו הדוב