ישיבת חברון  זלזניק  מירפלד  וואקלי
בת של מלך-נסיכה.