תאונה  רפי מנת  הרב יצחק..  ju; vrmkhv
ספרדייה גאה!!