16/06/19  אבי אבידני  אהרון רזאל  אלוקים
k11001100