מלך..  פורים  בית שמש  אברומי..
חמודית
הנקראים
המדוברים