עמירן דביר  בית שמש  גד אלבז  שבאבניקים
שוורצינגר
הנקראים
המדוברים