פורים  מידד טסה  פאות  פאה
yehudit
הנקראים
המדוברים