סÃ..  njruz, jupv  nsubv  אברהם פריד..
אהרון ירקון