"ניסים..  erkhbayhhi  אבא שכח את..  אוהליך
שומרוני