יוסף מרדכי..  מטוסים  מצווה טאנצ  מקהלת..
TheZionLion