מלך..  בית שמש  גד אלבז  מידד טסה
eti
הנקראים
המדוברים