מידד טסה  בני ברק  אברומי..
אין תמונה
הנקראים
המדוברים