אברהם פריד..  אגד  תמונות של..  אומן נתנאל..
הדס היפה!