תאריך:  ז' באדר ב' תשעא 2011-03-13
אורך: 03:01
יום ז´ באדר: מה עומד מאחורי המנהג לפקוד את מערת המכפלה ביום הולדתו ופטירתו של משה רבינו? רבי נתן בריזל בראיון לכיכר השבת על המקורות והטעמים. גם הגה"צ המקובל ר´ אשר זעליג מרגליות זצ"ל כותב בספרו ´הילולא דרשב"י´ שהמנהג לנסוע למירון הוא חדש
דוא"ל שלך: דוא"ל של החבר:
הערות:
 הוסף תגובה+
הוסף תגובה+
שימ/י לב! תגובתך תאושר אוטומטית ולא תעבור סינון של העורך. אנא קרא/י את התגובה שוב לפני השליחה! במידה ותגובה זו תימחק בגלל ביטויים לא הולמים והכפשות, תחסמ/י אוטומטית ע"י המערכת ולא תוכל/י יותר להגיב במנגנון זה.
38
21
כן כתב הרב ב.שמואלי בחוברת לסוכות
shlomi052
01/08/2011
עיין הוצאת "נהר שלום" לחג הסוכות.
shlomi052, צפון | 01/08/2011
▾ דווח על תגובה זו  0 
20
חפשו בגוגל: עבודת הצדקה
עבודת הצדקה
13/03/2011
עבודת הצדקה

כנסו לתוצאה ראשונה והורידו תוך שניות את הקונטרס חינם.
עבודת הצדקה | 13/03/2011
▾ דווח על תגובה זו  0 
19
בחומש כתוב הפוך!!,
יהודה
13/03/2011
אני לא מבין מה יש פה להתחכם?

בתורה"ק כתוב ולא ידע איש את קבורתו, וזהו!!!!!!
יהודה | 13/03/2011
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
האם אתה קראי??
ירושלים
13/03/2011
בספר התמונה [מיוחס לתנא רבי נחוניא בן הקנה ופירושו למקובל מן הראשונים] כתב שהמלאכים העבירו את משה רבינו למערת המכפלה וז"ל: [מהדורת קארעץ, תמונה ג' אות ר' דף ס': "וה' זוגות נקברו במערה; ג' נגלות וב' נסתרות, הגלוים הם: אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ולאה. והנסתרות הם: אדם וחוה, משה וציפורה".

"ואע"פ שנא' במשה [דברים לד, ו] "ויקבור אותו בגי", זהו למשל. כי הנה פסוק אחר יש בזה שאמר [שם] "ולא ידע איש את קבורתו". [פירוש, וקשה שבתחילה כתוב שקבור ב"גיא", ואח"ז כתוב שלא יודעים היכן קבור? והתשובה:] "אלו ואלו דברי אלהים חיים, - אמת שלא ידע איש את קבורתו, אבל המלאכים יודעים. והראיה, שהכתוב אומר [דברים לב, נב] "כי מנגד תראה את הארץ ושמה לא תבוא" [פירוש, וקשה שהיה צ"ל ושמה לא תהיה וכדו', ומה זה "לא תבוא", אלא:] כלומר, לא תבוא בעצמך אלא יביאך במהרה. וזהו למה, ששם נקבר משה על ידי המלאכים". [פירוש, שאומנם בתחילה נקבר ב"גיא" אולם אח"כ העבירו אותו למערת המכפלה]. ועי"ש עוד, עכ"ל.

ובילקוט ראובני [פר' וזאת הברכה ד"ה ה' זוגות] הביא את דברי ספר התמונה הנ"ל.

וכן כתב בעל "מגלה צפונות" [מגלה צפונות דף קמד ע"ש]: "המלאכים העבירוהו למשה רבנו ע"ה למערת המכפלה, וז"ש "לא ידע איש את קבורתו", אף משה אינו יודע מקום קבורתו, כיון שנקבר מול בית פעור ורואה עצמו במערת המכפלה איננו יודע עיקר מקום קבורתו היכן".ו"הרוקח" לרבנו אליעזר מגרמייזא, מגדולי הראשונים אומר שאומנם משה רבנו קבור במערת המכפלה, אבל הוא הגיע לשם דרך מנהרה שעברה מקברו בעבר הירדן עד לחברון, וז"ל: "ה' אמר אלי לא תעבור את הירדן הזה" [דברים ל"א ב'] ולא דרך מחילות, כי הלך דרך מחילות לאמר לאבות העולם. הנך שוכב עם אבותיך" [דברים לא טז] וכתיב "לא ידע איש את קבורתו", אלא דרך מחילות בא לשם למערת המכפלה, כי מחילה יוצאת מקברו של משה שהלך לקברי אבות, שכתוב [שם] "הארץ אשר נשבעתי לאברהם ליצחק וליעקב לאמר" - לך אמור: מה שנשבעתי להם - קיימתיה [בפר' ג' דברכות]. "עם אבותיך וקם" - בשרו שילך לקבר אבות כי חלקו עימהן, לכן אחלק לו ברבים.ובמדרש רבי דוד הנגיד נכד הרמב"ם גם נקט שמשה רבינו קבור במערת המכפלה, והקב"ה בעצמו העבירו לחברון. וז"ל [בתירגום מערבית בראשית עמ' פד]: "...דבר אחר המכפלה: ואמרו רבותינו עליהם השלום למשה רבינו עליו השלום, קברו ה' יתעלה שם, כמו שאמר: "ואקברה את מתי שמה" [בר' כג: יג] שאם תהפך "שמה" יבוא "משה".

והביאו בספר שו"ת ים הגדול [הדפסה התרצא לפ"ג סימן מו] מהג"ר יעקב משה טולידאנו זצ"ל, [שהיה דומ"צ בעיר טאנגיר ואח"כ בבית דין הגדול שבמצרים] כתב בזה"ל: "ראה זה חידוש ראיתי בפירוש עה"ת לרבינו דוד הנגיד נכד הרמב"ם, שחבר בלשון ערבי ונמצא בכתיבת יד ישן פה בעיר מצרים. שכתב בפרשת חיי שרה ע"פ "ואקברה את מתי שמה" [כג, יג], שמשה רבינו נקבר במערת המכפלה בחברון. ורמוז זה במילת שמ"ה אותיות מש"ה", וכו'. ולא ידעתי מהיכן שאב דבריו אלו. ואיך יפרש הכתוב ולא ידע איש את קבורתו, והוא פלא". עכ"ל.

וכן החיד"א בספרו "חומת אנך" על התורה [פ' חיי שרה פרק כג פסוק יט] כתב עה"פ: "וְאַחֲרֵי כֵן קָבַר אַבְרָהָם אֶת שָׂרָה אִשְׁתּוֹ אֶל מְעָרַת שְׂדֵה הַמַּכְפֵּלָה עַל פְּנֵי מַמְרֵא הִוא חֶבְרוֹן בְּאֶרֶץ כְּנָעַן", בזה"ל: "אל מערת שדה המכפלה, כתב רבינו אליעזר מגרמיזא ז"ל [בעל ספר הרוקח] בכ"י: מ'ערת ש'דה ה'מכפלה ר"ת משה, והמשכיל יבין, עכ"ל. ואפשר לרמוז מ"ש בילקוט ראובני [שם] משם ספר התמונה [שם] דמשה רבינו ע"ה וצפורה נקברו במערת המכפלה אצל אבות העולם, ע"ש. ועפ"ז א"ש ר"ת מ'ערת ש'דה ה'מכפלה – משה. גם "אל משה" שהוא ר"ת מ'ערת ש'דה ה'מכפלה, גימטריא "צפרה" עם הכולל".

"ומשז"ל קרית ארבע זוגות שנקברו שם, היינו בעת פטירתם". [א"ה: לשון הגמ' [סוטה דף יג ע"א] הוא: ממרא קרית הארבע היא חברון [בראשית לה, כז], ואמר רבי יצחק קרית ארבע, ארבע זוגות היו, אדם וחוה, אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ולאה. ע"כ]. אך בזהר הק' [פ' ויחי דף ר"ן ע"ב] אומר דלא קבלה מערתא ב"נ אחרא ע"ש, ואפשר לדחוק קצת". עכ"ל. וראה בסוף המאמר.וכן בספר "בית יעקב" על הש"ס מהגה"ק חיים יעקב סאפרין האדמו"ר מקאמארנא זצ"ל [מס' שבת דף קנב ע"ב] כתב: "ויש דעה בדברי חכמינו ז"ל שמשה רבינו ע"ה נקבר במערת המכפלה", וכו' עיי"ש.

http://www.associationchalamish.022.co.i l/BRPortal/br/P102.jsp?arc=52604&kw

[להוריד הרווח]
ירושלים | 13/03/2011
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
תודה על המאמר המדהים!! ל"ת
גוגל
13/03/2011
גוגל | 13/03/2011
▾ דווח על תגובה זו  0 
18
חברון שלנו מאז ולתמיד!! ל"ת
חבל
13/03/2011
חבל | 13/03/2011
▾ דווח על תגובה זו  0 
17
שנה שעברה היה אוטובוסים של חלמיש!
חסיד
13/03/2011
השנה עקב הלוויה לא התאפשר !
חסיד | 13/03/2011
▾ דווח על תגובה זו  0 
16
הוא רב מאוד חשוב וידוע בירושלים,
מרתק!!
13/03/2011
מרתק!!
מרתק!! | 13/03/2011
▾ דווח על תגובה זו  0 
15
למה אני לא רואה את הוידאו? ל"ת
משה גפני
13/03/2011
משה גפני | 13/03/2011
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
אני כן רואה כנראה הבעיה אצלך ל"ת
דייטש
13/03/2011
דייטש | 13/03/2011
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
מישהו יכול לעזור לי לראות? ל"ת
משה גפני
13/03/2011
משה גפני | 13/03/2011
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
תנסה בדפדפן אחר ל"ת
המגיב הלאומי
13/03/2011
המגיב הלאומי | 13/03/2011
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
אצלי כן עובד  ל"ת
נתן
13/03/2011
נתן | 13/03/2011
▾ דווח על תגובה זו  0 
14
להתפלל דחוף בחברון על המצב הנורא!!! ל"ת
כהן
13/03/2011
כהן | 13/03/2011
▾ דווח על תגובה זו  +1 
13
זה מעניין אבל אם זה היה המנהג - אין
עראר
13/03/2011
עוררין על זה, מנהג ישראל תורה!!
עראר | 13/03/2011
▾ דווח על תגובה זו  0 
12
מישהו יודע מה עם ההסעה של חלמיש??
ויזניצער
13/03/2011
האם התבטלה בעקבות הפיגוע הנורא??
ויזניצער | 13/03/2011
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
פירסמו הודעה שזה בוטל עקב לווית
קנאי פלוס
13/03/2011
הקדושים הי"ד
קנאי פלוס | 13/03/2011
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
תודה על המידע החשוב! ל"ת
חשובער
13/03/2011
חשובער | 13/03/2011
▾ דווח על תגובה זו  0 
11
מצאתי קטע ממכתב של הרבי מחבד
חבדניק
13/03/2011
"לקושיתו להמובא ביל''ר פ' ברכה מס' התמונה שמשה וצפורה נקברו במערת המכפלה שהוא היפך מכמה מחז''ל – הרי בכמה ענינים מצינו מדרשות חלוקות. ולהעיר ממדרש שלישי (ספרי הובא ביל''ר שם) דמחילה יוצאת מקבורתו של משה לקבורתם של אבות." (אג''ק חלק' יט עמ' קו אגרת ז'קל)
חבדניק | 13/03/2011
▾ דווח על תגובה זו  0 
10
עת צרה היא ליעקב וממנה יוושע!!
כעת
13/03/2011
כעת אפשר להתפלל בחברון למען ישועת עם ישראל ונענה בס"ד ברחמים!!
כעת | 13/03/2011
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
מאז שקנה אברהם לא רק כעת ל"ת
שלמה
13/03/2011
שלמה | 13/03/2011
▾ דווח על תגובה זו  0 
9
מדהים!!
מדהים!!
13/03/2011
מדהים!!
מדהים!! | 13/03/2011
▾ דווח על תגובה זו  0 
8
אני רציתי לנסוע למירון השנה הזאת,
שמעון סאטמער
13/03/2011
אני רציתי לנסוע למירון השנה הזאת, לאחר כזה מאמר אני נוסע לחברון!!!
שמעון סאטמער | 13/03/2011
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
חיסכון בדלק?... ל"ת
שלמה
13/03/2011
שלמה | 13/03/2011
▾ דווח על תגובה זו  0 
7
הגיע הזמן לחדש את המנהג העתיק!!
חסיד'
13/03/2011
הגיע הזמן לחדש את המנהג העתיק!!
חסיד' | 13/03/2011
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
כבר הרבה נוסעים כל שנה בז אדר!! ל"ת
סקופ::
13/03/2011
סקופ:: | 13/03/2011
▾ דווח על תגובה זו  0 
6
תגובה למקשים והזועקים:
13/03/2011
רבותינו הראשונים ה"ה ספר התמונה הרוקח ורבינו דוד נכד הרמב"ם אינם זקוקים להסכמתנו, והם יכולים לומר דברים שלנו הקטנים נראים תמוהים ואין אדם יורד לדעת רבו אלא לאחר מ' שנה.

אבל כנראה לא ראית את המאמר ויישר לאחר הכותרת רצת להתקיף כי בספר התמונה מתייחס לבדיוק לטענותיך - ראה בתחילת המאמר.

וכן יוכיח המנהג העתיק לנסוע לחברון ולא למירון - שכלל ישראל כן קיבל דברים אלו.

למאמר המלא יש להעתיק הקישור [ולהוריד הרווחים]:

http://www.associationchalamish.022.co.i l/BRPortal/br/P102.jsp?arc=52604&kw=%D7% 9E%D7%A9%D7%94-%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%A0% D7%95-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%9F,,%D 7%97%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%A9
ירושלמער, בצלאלבןאורי | 13/03/2011
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
ולא ידע איש את קבורתו עד היום הזה
13/03/2011
אתה נחשב לאיש? איך אתה יודע היכן הוא קבור?
שקד | 13/03/2011
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
ולא ידע איש את קבורתו עד היום הזה
13/03/2011
איך אנו הנקראים "איש" (ואיננו מלאכים כפי שתירץ הביאור לספר התמונה) אנו יודעים מקום קבורתו?

הייתכן?

שלחתי תגובה יותר מפורטת והכיכר הילדון עוד לא פירסמה.
שקד | 13/03/2011
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
"ולא ידע איש את קבורתו עד היום הזה"
13/03/2011
רש"י מפרש במקום אחר "עד היום הזה" - בכל פעם שיקראו פסוק זה. כלומר, גם בימינו אנו.

בביאור לספר התמונה מתרץ פסוק זה: "אמת שלא ידע איש את קבורתו, אבל המלאכים יודעים".

אבל כעת היום, אם נתגלה הדבר גם לי ולך שאנו בגדר "איש", אם כן ייתכן לומר שנתבטל היום פסוק מן התורה???
שקד | 13/03/2011
▾ דווח על תגובה זו  0 
5
חברון שלנו מאז ולתמיד!! ל"ת
בנצי
13/03/2011
בנצי | 13/03/2011
▾ דווח על תגובה זו  0 
4
תמשיכו להביא כאלה דברים מרתקים תמיד
שלמהלה
13/03/2011
חברון שלנו!!
שלמהלה | 13/03/2011
▾ דווח על תגובה זו  0 
3
מדהים - לפרסם בכל העולם ל"ת
חרד
13/03/2011
חרד | 13/03/2011
▾ דווח על תגובה זו  -1 
2
ולא ידע איש את מקום קבורתו - אמת?! ל"ת
זעליג
13/03/2011
זעליג | 13/03/2011
▾ דווח על תגובה זו  +3 
 
תראה את המאמר באתר חלמי"ש ותבין הכל
מבין
13/03/2011
מאמר נפלא!
מבין | 13/03/2011
▾ דווח על תגובה זו  0 
1
כותרת לא ראויה ועם ריח כפירה
13/03/2011
הרי נאמר בתורה: "לא תעבור את הירדן הזה"

ונאמר: ויקבור אותו בגיא מול בית פעור (סוף ספר דברים)

וכידוע בית פעור נמצא בעבר הירדן מזרחה בארץ מואב (בין כינרת לים המלח)
שקד | 13/03/2011
▾ דווח על תגובה זו  +2 
 
האם אתה קראי??
666
13/03/2011
יש לנו חז"ל הקדושים וכל דבריהם אש להבה ואמת יוקדת!!
666 | 13/03/2011
▾ דווח על תגובה זו  +1 
 
מצטרף ל666 ל"ת
דוד נחמן בלוי
13/03/2011
דוד נחמן בלוי | 13/03/2011
▾ דווח על תגובה זו  0 
רוצה שהתגובות שלך יעלו אוטומטית? הירשם כעת ל"כיכר השבת"
סקר
 תוצאות