אאא

שנאה בחינם אהבה שלא בחינם

איך כל זה נופל נפל מתיישב דווקא עכשיו

איך בערב יום הדין ממשיך הכאוס ומתעצמת האיבה

אותה ההיא שאוסרת התקהלות בקהלים שלנו היא לא קיימת כך אומרים ורק מנסים, מחפשים, מאשימים, מצלמים וממציאים

אך מנגד בזרמים אחרים הכל נכון הכל אפשר הכל מותר ולא נראה.

ומה עם יום הדין איך ניכנס איך נאפשר מי יאסור ומי ייסגר

וכולם שוב תוהים מה על העוללים

איך הם את כל זאת שוב עוברים

ומה עם אלו הימים הנוראים

הסליחה כה חשובה

והנה היא שוב מעיקה

לא פוסלת לא בוחלת

מגיעה באחת כך בשקט בשקט

תני קצת מרחב תני מחיה

והיא בעצם לא הנקודה

הוא שם הוא רק מחכה

יום התפילות יום הסליחות

בוא נאמר עוד קצת מזה ומזה

לא עוד נחכה לא בשקט נשב ונצפה

לא יעשו עבורנו לא יסלחו בשבילנו

יסגרו אותנו אך בלבנו עוד נהיה

אחד פשוט אחד יחיד

אחד שיאמר רק הוא האחד

סליחה כזו שמהלב תאמר

סליחה כזו שמנגד תתקבל

ואולי כך ולזה נזקקנו

אולי לכך היא פשוט מחכה

תסלחו היא אומרת ולא תסגרו

ואולי לא ,זאת לא נדע

אך בטוח מילה אחת לא פשוטה

צריכה להיאמר חייבת להיחשב

מכל מבט מעומק הלב

בוא ניתן אותו במבט מחויך

בבושת ובגאווה

בוא נהיה עבורנו

זו שלנו היא יכולה להיות

זו שבעינה תעלם הלא רצויה

אנו זקוקים לה

אז בוא נאמר בלחישה

ונצעק אותה, סליחה.