אאא

פרק ח': הרב אלי פישר ממודיעין, במאמרו "Cultural Migrations of a Hanukkah Pilgrimage" ("על גלגולה של 'עלייה לרגל' למודיעין בחנוכה") שהופיע באתר "Lehrhaus", כתב בהרחבה אודות התנועה הציונית שיצרה לעצמה אתרי עלייה לרגל משלה כדי להתחרות באתרים מסורתיים כמו הר מירון, קבר רחל, מערת המכפלה וקבר שמואל הנביא.

כך לדבריו בתחילת המאה העשרים קברות המכבים ביער בן שמן, ביחד עם מצדה, הפכו לאחד המקדשים החשובים ביותר של התנועה החדשה שחפשה נואשות מקורות ל'כוחי ועוצם ידי' ופחות קברי צדיקים מסורתים, וכך הוכרע מקומם של קברות החשמונאים על ידי רועה ערבי בערב חורפי אחד בשנת תרס"ז (1908).

בענין זה מסורת מופלאה הובאה בספר 'שו"ת שיח יצחק' (סימן שמט) לגאון רבי יצחק וייס הי"ד (רב חסידי הונגרי בצ'כוסלובקיה שנספה בשואה), הספר שמתעד את מנהגי חנוכה מקהילות יהודיות שונות, תוך דגש על 'מקובלים ספרדים', נכתב הדבר הלא יאמן הבא על מנהג "מקובלים ספרדים" שהולכים בחנוכה לקברות החשמונאים:

"מקובלי הספרדים...  בארץ ישראל נוסעים אל כפר מודיעים כי שם מונחים הכהנים הצדיקים שנפלו במלחמה, אשר עשו עם אנטיוכוס הרשע. הכפר הזה רק ערביים יושביו, והערביים בקבלה להם שבעת שיהי' מיושב מקום זה מיהודים, אז תבוא הגאולה".

הרב אלי פישר במאמרו מדגיש שלמרות שהגאון רבי יצחק וויס הי"ד לא הזדהה עם התנועה הציונית (אבל בהחלט נמנה בין אוהבי ארץ ישראל והיה מקורב מאד עם הגה"ק רבי יששכר טייכטל, מחבר ספרי "משנת שכיר" ו"אם הבנים שמחה") הוא מצטט מנהג של עלייה לקבר. כנראה שזהו ה"מנהג" שהומצא בקושי דור קודם לכן, שנתגלגל איכשהו מנוהג ציוני-חילוני למנהג עתיק יומין של ביקור בקברי צדיקים שלחמו נגד רשעים.

ביקורת על המסורת שצוטטה ב'שו"ת שיח יצחק' הובאה על ידי הגאון רבי יהודה טשזנר דיין ומו"צ בקהילה החרדית באופקים בספרו 'שערי ימי חנוכה' (מ' ס' י עמ' שמב) שהעיר:

"...לא גילה לנו הגאון היכן נמצא כפר זה, וקצת תימה איך גאון גדול שגר בחו"ל באירופה ידע על מנהגי הספרדים בארץ ישראל. ולא מצאתי מנהג זה בספרי המנהגים שבידי. ואולי שמע זאת מאיזה שד"ר מארץ ישראל שביקר אצלו וכדומה. ואולי ישנם עדין כיום באה"ק מקובלים שקיבלו מסורת זו".

  • לתגובות, הערות, הארות, וכן לשליחת חומרים, מסמכים, ורעיונות למאמרים העוסקים בתחום היסטוריה יהודית, נא לפנות לכתובת אימייל: [email protected]