פורים  ישי ריבו  שבאבניקים  קורין גדעון
שיעורו של הגר"ד יוסף:  בישול לאחר אפייה בשבתהשיעור השבועי של חבר 'המועצת' הגר"ד יוסף: בישול לאחר אפייה בשבת
כ"ג בשבט תשעח | 08.02.18
חבר מועצת חכמי התורה ונשיא מוסדות "יחווה דעת", הגאון רבי דוד יוסף, ממשיך את שיעורו בהלכה של אביו מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל • "כיכר השבת" מגיש מדי שבוע את השיעור המלא • והשבוע בשיעור: בישול לאחר אפייה בשבת (הלכה ברורה)
שיעורו של הגר"ד יוסף:   כלי שני בשבתשיעורו של הגר"ד יוסף: כלי שני בשבתישי כהן1
חבר מועצת חכמי התורה ונשיא מוסדות "יחווה דעת", הגאון רבי דוד יוסף, ממשיך את שיעורו בהלכה של אביו מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל • "כיכר השבת" מגיש מדי שבוע את השיעור המלא • והשבוע בשיעור: כלי שני בשבת (הלכה ברורה)
שיעורו של הגר"ד יוסף:  חימום תבשיל בשבתשיעורו של הגר"ד יוסף: חימום תבשיל בשבתישי כהן1
חבר מועצת חכמי התורה ונשיא מוסדות "יחווה דעת", הגאון רבי דוד יוסף, ממשיך את שיעורו בהלכה של אביו מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל • "כיכר השבת" מגיש מדי שבוע את השיעור המלא • והשבוע בשיעור: חימום תבשיל בשבת (הלכה ברורה)
שיעורו של הגר"ד יוסף:  המשך הלכות בישול אחר בישולשיעורו של הגר"ד יוסף: המשך הלכות בישול אחר בישולישי כהן
חבר מועצת חכמי התורה ונשיא מוסדות "יחווה דעת", הגאון רבי דוד יוסף, ממשיך את שיעורו בהלכה של אביו מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל • "כיכר השבת" מגיש מדי שבוע את השיעור המלא • והשבוע בשיעור: המשך הלכות בישול אחר בישול (הלכה ברורה)
שיעורו של הגר"ד יוסף: בישול אחר בישולשיעורו של הגר"ד יוסף: בישול אחר בישולישי כהן
חבר מועצת חכמי התורה ונשיא מוסדות "יחווה דעת", הגאון רבי דוד יוסף, ממשיך את שיעורו בהלכה של אביו מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל • "כיכר השבת" מגיש מדי שבוע את השיעור המלא • והשבוע בשיעור: בישול אחר בישול (הלכה ברורה)
שיעורו של הגר"ד יוסף:  דיני השמן להדלקה בחנוכה ובשבתשיעורו של הגר"ד יוסף: דיני השמן להדלקה בחנוכה ובשבתישי כהן1
חבר מועצת חכמי התורה ונשיא מוסדות "יחווה דעת", הגאון רבי דוד יוסף, ממשיך את שיעורו בהלכה של אביו מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל • "כיכר השבת" מגיש מדי שבוע את השיעור המלא • והשבוע בשיעור: דיני השמן להדלקה בחנוכה ובשבת (הלכה ברורה)
שיעורו של הגר"ד יוסף: המשך הלכות נר שבת בבית מדרששיעורו של הגר"ד יוסף: המשך הלכות נר שבת בבית מדרשישי כהן
חבר מועצת חכמי התורה ונשיא מוסדות "יחווה דעת", הגאון רבי דוד יוסף, ממשיך את שיעורו בהלכה של אביו מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל • "כיכר השבת" מגיש מדי שבוע את השיעור המלא • והשבוע בשיעור: המשך הלכות נר שבת בבית מדרש (הלכה ברורה)
שיעורו של הגר"ד יוסף: הלכות נר שבת בבית מדרששיעורו של הגר"ד יוסף: הלכות נר שבת בבית מדרשישי כהן
חבר מועצת חכמי התורה ונשיא מוסדות "יחווה דעת", הגאון רבי דוד יוסף, ממשיך את שיעורו בהלכה של אביו מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל • "כיכר השבת" מגיש מדי שבוע את השיעור המלא • והשבוע בשיעור: הלכות נר שבת בבית מדרש (הלכה ברורה)
שיעורו של הגר"ד יוסף: יו״ט שני וקבלת שבתשיעורו של הגר"ד יוסף: יו״ט שני וקבלת שבתישי כהן
חבר מועצת חכמי התורה ונשיא מוסדות "יחווה דעת", הגאון רבי דוד יוסף, ממשיך את שיעורו בהלכה של אביו מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל • "כיכר השבת" מגיש מדי שבוע את השיעור המלא • והשבוע בשיעור: יו״ט שני וקבלת שבת (הלכה ברורה)
חברי המועצת בשיחה ליום הכיפורים • צפוחברי המועצת בשיחה ליום הכיפורים • צפוכיכר השבת1
"כיכר השבת" מגיש בשידור חוזר את שיחותיהם של חברי מועצת חכמי התורה הגאון רבי דוד יוסף והגאון רבי ראובן לקראת יום הכיפורים, צפו בשיחה המלאה (יהדות)
שיעורו של הגר"ד יוסף: הלכות תקיעת שופרשיעורו של הגר"ד יוסף: הלכות תקיעת שופרישי כהן
חבר מועצת חכמי התורה ונשיא מוסדות "יחווה דעת", הגאון רבי דוד יוסף, ממשיך את שיעורו בהלכה של אביו מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל • "כיכר השבת" מגיש מדי שבוע את השיעור המלא • והשבוע בשיעור: הלכות תקיעת שופר (הלכה ברורה)
שיעורו של הגר"ד יוסף: אמירת הסליחותשיעורו של הגר"ד יוסף: אמירת הסליחותישי כהן
חבר מועצת חכמי התורה ונשיא מוסדות "יחווה דעת", הגאון רבי דוד יוסף, ממשיך את שיעורו בהלכה של אביו מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל • "כיכר השבת" מגיש מדי שבוע את השיעור המלא • והשבוע בשיעור: אמירת הסליחות (הלכה ברורה)
שיעורו של הגר"ד יוסף: כיצד מקבלים שבת?שיעורו של הגר"ד יוסף: כיצד מקבלים שבת?ישי כהן
חבר מועצת חכמי התורה ונשיא מוסדות "יחווה דעת", הגאון רבי דוד יוסף, ממשיך את שיעורו בהלכה של אביו מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל • "כיכר השבת" מגיש מדי שבוע את השיעור המלא • והשבוע בשיעור: כיצד מקבלים שבת? (הלכה ברורה)
שיעורו של הגר"ד יוסף:  זמן קבלת שבתשיעורו של הגר"ד יוסף: זמן קבלת שבתישי כהן
חבר מועצת חכמי התורה ונשיא מוסדות "יחווה דעת", הגאון רבי דוד יוסף, ממשיך את שיעורו בהלכה של אביו מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל • "כיכר השבת" מגיש מדי שבוע את השיעור המלא • והשבוע בשיעור: זמן קבלת שבת (הלכה ברורה)
שיעורו של הגר"ד יוסף: מקום הדלקת נרות שבתשיעורו של הגר"ד יוסף: מקום הדלקת נרות שבתישי כהן
חבר מועצת חכמי התורה ונשיא מוסדות "יחווה דעת", הגאון רבי דוד יוסף, ממשיך את שיעורו בהלכה של אביו מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל • "כיכר השבת" מגיש מדי שבוע את השיעור המלא • והשבוע בשיעור: מקום הדלקת נרות שבת(הלכה ברורה)
שיעורו של הגר"ד יוסף:  המשך הלכות הדלקת נרות שבתשיעורו של הגר"ד יוסף: המשך הלכות הדלקת נרות שבתישי כהן
חבר מועצת חכמי התורה ונשיא מוסדות "יחווה דעת", הגאון רבי דוד יוסף, ממשיך את שיעורו בהלכה של אביו מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל • והשבוע: המשך הלכות הדלקת נרות שבת . צפו (הלכה ברורה)
שיעורו של הגר"ד יוסף: הלכות תשעה באבשיעורו של הגר"ד יוסף: הלכות תשעה באבישי כהן2
חבר מועצת חכמי התורה ונשיא מוסדות "יחווה דעת", הגאון רבי דוד יוסף, ממשיך את שיעורו בהלכה של אביו מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל • והשבוע: הלכות תשעה באב. צפו (הלכה ברורה)
שיעורו של הגר"ד יוסף: עוד בהלכות הדלקת נרות שבתשיעורו של הגר"ד יוסף: עוד בהלכות הדלקת נרות שבתישי כהן1
חבר מועצת חכמי התורה ונשיא מוסדות "יחווה דעת", הגאון רבי דוד יוסף, ממשיך את שיעורו בהלכה של אביו מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל • "כיכר השבת" מגיש מדי שבוע את השיעור המלא • והשבוע בשיעור: עוד בהלכות הדלקת נרות שבת (הלכה ברורה)
שיעורו של הגר"ד יוסף: הלכות ימי בין המצריםשיעורו של הגר"ד יוסף: הלכות ימי בין המצריםישי כהן1
חבר מועצת חכמי התורה ונשיא מוסדות "יחווה דעת", הגאון רבי דוד יוסף, ממשיך את שיעורו בהלכה של אביו מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל • "כיכר השבת" מגיש מדי שבוע את השיעור המלא • והשבוע בשיעור: הלכות ימי בין המצרים (הלכה ברורה)
שיעורו של הגר"ד יוסף: המשך הלכות הדלקת נרות שבתשיעורו של הגר"ד יוסף: המשך הלכות הדלקת נרות שבתישי כהן1
חבר מועצת חכמי התורה ונשיא מוסדות "יחווה דעת", הגאון רבי דוד יוסף, ממשיך את שיעורו בהלכה של אביו מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל • "כיכר השבת" מגיש מדי שבוע את השיעור המלא • והשבוע בשיעור: המשך הלכות הדלקת נרות שבת (הלכה ברורה)
שיעורו השבועי של הגר"ד יוסף: הדלקת נרות שבתשיעורו השבועי של הגר"ד יוסף: הדלקת נרות שבתישי כהן
חבר מועצת חכמי התורה ונשיא מוסדות "יחווה דעת", הגאון רבי דוד יוסף, ממשיך את שיעורו בהלכה של אביו מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל • "כיכר השבת" מגיש מדי שבוע את השיעור המלא • והשבוע בשיעור: הדלקת נרות שבת (הלכה ברורה)
הגר"ד יוסף החמיא, הגר"ש כהן: "לא פורים"הגר"ד יוסף החמיא, הגר"ש כהן: "לא פורים"ישי כהן17
במהלך השיעור המשותף, הגאון רבי דוד יוסף הרבה בהרעפת שבחים על נשיא המועצת ראש הישיבה הגר"ש כהן, שחש שלא בנוח, והגיב בחיוך: "היום חנוכה, לא פורים". צפו (חרדים)
שיעורו השבועי של הגר"ד יוסף: הלכות חנוכהשיעורו השבועי של הגר"ד יוסף: הלכות חנוכהישי כהן1
חבר מועצת חכמי התורה ונשיא מוסדות "יחווה דעת", הגאון רבי דוד יוסף, ממשיך את שיעורו בהלכה של אבין מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל • "כיכר השבת" מגיש מדי שבוע את השיעור המלא • והשבוע בשיעור: הלכות חנוכה חלק ב' (הלכה ברורה)
שיעורו השבועי של הגר"ד יוסף: הלכות חנוכהשיעורו השבועי של הגר"ד יוסף: הלכות חנוכהישי כהן4
חבר מועצת חכמי התורה ונשיא מוסדות "יחווה דעת", הגאון רבי דוד יוסף, ממשיך את שיעורו בהלכה של אבין מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל • "כיכר השבת" מגיש מדי שבוע את השיעור המלא • והשבוע בשיעור: הלכות חנוכה (הלכה ברורה)
שיעורו השבועי של הגר"ד יוסף: שיעור תוספת שבתשיעורו השבועי של הגר"ד יוסף: שיעור תוספת שבתישי כהן
חבר מועצת חכמי התורה ונשיא מוסדות "יחווה דעת", הגאון רבי דוד יוסף, ממשיך את שיעורו בהלכה של אבין מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל • "כיכר השבת" מגיש מדי שבוע את השיעור המלא • והשבוע בשיעור: שיעור תוספת שבת (הלכה ברורה)
שיעורו השבועי של הגר"ד יוסף: הלכות בין השמשותשיעורו השבועי של הגר"ד יוסף: הלכות בין השמשותישי כהן1
חבר מועצת חכמי התורה ונשיא מוסדות "יחווה דעת", הגאון רבי דוד יוסף, ממשיך את שיעורו בהלכה של אבין מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל • "כיכר השבת" מגיש מדי שבוע את השיעור המלא • והשבוע בשיעור: הלכות בין השמשות (הלכה ברורה)

הלכה ברורה - עם הרב דוד יוסף

שיעור שבועי בהלכה מפי חבר מועצת חכמי התורה הגאון הרב דוד יוסף - מידי שבוע כל שיעורי הרב דוד יוסף רק בכיכר השבת

כיכר facebook
הנקראים
המדוברים