שבאבניקים  פורים  גפני  תחפושות
הלכה יומית: הכנה מיו"ר ראשון ליו"ט שניהלכה יומית: הכנה מיו"ר ראשון ליו"ט שניישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: הכנה מיו"ר ראשון ליו"ט שני • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית:  מותר להתקלח בראש השנה?הלכה יומית: מותר להתקלח בראש השנה?ישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: מותר להתקלח בראש השנה? • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: הכנה ליום הדיןהלכה יומית: הכנה ליום הדיןישי כהן1
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: הכנה ליום הדין • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: הכנת צנימים בשבתהלכה יומית: הכנת צנימים בשבתישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: הכנת צנימים בשבת • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: הכנת טוסט בשבתהלכה יומית: הכנת טוסט בשבתישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: הכנת טוסט בשבת • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: בדיקת מזוזות בחודש אלולהלכה יומית: בדיקת מזוזות בחודש אלולישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: בדיקת מזוזות בחודש אלול • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: מיוחד - הפירוש של י"ג מידותהלכה יומית: מיוחד - הפירוש של י"ג מידותישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: הפירוש של י"ג מידות • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: שמיעת סליחות דרך הרדיוהלכה יומית: שמיעת סליחות דרך הרדיוישי כהן3
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: שמיעת סליחות דרך הרדיו • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: הכנסת ג'חנון לחמין בשבתהלכה יומית: הכנסת ג'חנון לחמין בשבתישי כהן
אתר "כיכר השבת" מגיש פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • הלכות שבת: הכנסת ג'חנון לחמין בשבת • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: דין הכנת תה בשבתהלכה יומית: דין הכנת תה בשבתישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: דין הכנת תה בשבת • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: דין אמירת סליחות ביחידהלכה יומית: דין אמירת סליחות ביחידישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: דין אמירת סליחות ביחיד • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: זמן אמירת הסליחותהלכה יומית: זמן אמירת הסליחותישי כהן1
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: זמן אמירת הסליחות • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: איסור הפסקה בין הברכה לאכילת הלחםהלכה יומית: איסור הפסקה בין הברכה לאכילת הלחםישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: איסור הפסקה בין הברכה לאכילת הלחם • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: דין הכנת קפה בשבתהלכה יומית: דין הכנת קפה בשבתישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: דין הכנת קפה בשבת • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: האם כלי שני מבשל בשבת?הלכה יומית: האם כלי שני מבשל בשבת?ישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: האם כלי שני מבשל בשבת? • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: טבילת הלחם במלחהלכה יומית: טבילת הלחם במלחישי כהן1
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: טבילת הלחם במלח • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: ברכת המוציא לחם מן הארץהלכה יומית: ברכת המוציא לחם מן הארץישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: ברכת המוציא לחם מן הארץ • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: הלכות בציעת הפתהלכה יומית: הלכות בציעת הפתישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: הלכות בציעת הפת • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: תוספת מלח ותבלינים לביצההלכה יומית: תוספת מלח ותבלינים לביצהישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: תוספת מלח ותבלינים לביצה ולתפוח אדמה • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: הוספת מלח ותבלינים לחמיןהלכה יומית: הוספת מלח ותבלינים לחמיןישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: הוספת מלח ותבלינים לחמין ולמרק • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: ברכת 'על נטילת ידיים'הלכה יומית: ברכת 'על נטילת ידיים'ישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: ברכת 'על נטילת ידיים' • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: ריסוק במגרדת ופומפיה בשבתהלכה יומית: ריסוק במגרדת ופומפיה בשבתישי כהן1
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: ריסוק במגרדת ופומפיה בשבת • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: נטילת ידיים במי היםהלכה יומית: נטילת ידיים במי היםישי כהן1
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: נטילת ידיים במי הים • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית:  הלבוש הראוי בתפילההלכה יומית: הלבוש הראוי בתפילהישי כהן2
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: הלבוש הראוי בתפילה • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית: אכילה ושתייה לפני התפילההלכה יומית: אכילה ושתייה לפני התפילהישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: אכילה ושתייה לפני התפילה • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)
הלכה יומית:  אסור לצאת לדרך לפני תפילההלכה יומית: אסור לצאת לדרך לפני תפילהישי כהן
מידי בוקר מגיש אתר "כיכר השבת" פינה הלכתית יומית עם הגאון רבי אופיר מלכה, הנוגעת לכל אחד ואחד • והבוקר: אסור לצאת לדרך לפני תפילה • צפו בהלכה היומית (פינת ההלכה)

הלכה יומית עם הרב אופיר מלכה

פינה הלכתית יומית עם הפוסק הגאון הרב אופיר מלכה

כיכר facebook
הנקראים
המדוברים