מטס  גור  www..  נתניהו
הלכה יומית: זמן מגן אברהם בקריאת שמעהלכה יומית: זמן מגן אברהם בקריאת שמעישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: זמן מגן אברהם בקריאת שמע (יהדות)
הלכה יומית: דין מי שאיחר זמן קריאת שמעהלכה יומית: דין מי שאיחר זמן קריאת שמעישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: דין מי שאיחר זמן קריאת שמע (יהדות)
הלכה יומית:  בשר ועוף קפואים מוקצה בשבת?הלכה יומית: בשר ועוף קפואים מוקצה בשבת?ישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: בשר ועוף קפואים מוקצה בשבת? (יהדות)
הלכה יומית:  מוצרים לא כשרים - מוקצה בשבתהלכה יומית: מוצרים לא כשרים - מוקצה בשבתישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: מוצרים לא כשרים - מוקצה בשבת (יהדות)
הלכה יומית:  אין דין ערלה בפפאיה, בננה ואננסהלכה יומית: אין דין ערלה בפפאיה, בננה ואננסישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: אין דין ערלה בפפאיה, בננה ואננס (יהדות)
הלכה יומית: מה קודם; שבעת המינים או שהחיינו?הלכה יומית: מה קודם; שבעת המינים או שהחיינו?ישי כהן1
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: מה קודם; שבעת המינים או שהחיינו? (יהדות)
הלכה יומית:  ברכת היין קודמת לשבעת המיניםהלכה יומית: ברכת היין קודמת לשבעת המיניםישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: ברכת היין קודמת לשבעת המינים (יהדות)
הלכה יומית:  לכרות עץ פרי לטובת הרחבת הביתהלכה יומית: לכרות עץ פרי לטובת הרחבת הביתישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: לכרות עץ פרי לטובת הרחבת הבית (יהדות)
הלכה יומית: סדר התפילה במניין פועליםהלכה יומית: סדר התפילה במניין פועליםישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: סדר התפילה במניין פועלים (יהדות)
הלכה יומית: זמן ציצית ותפיליןהלכה יומית: זמן ציצית ותפיליןישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: זמן ציצית ותפילין (יהדות)
הלכה יומית: דין תפילת פועליםהלכה יומית: דין תפילת פועליםישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: דין תפילת פועלים (יהדות)
הלכה יומית: תלמידי ישיבות לא יתפללו בנץ החמההלכה יומית: תלמידי ישיבות לא יתפללו בנץ החמהישי כהן1
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: תלמידי ישיבות לא יתפללו בנץ החמה (יהדות)
הלכה יומית: הנחת יד על הראש נחשבת ככיסוי?הלכה יומית: הנחת יד על הראש נחשבת ככיסוי?ישי כהן1
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: הנחת יד על הראש נחשבת ככיסוי? (יהדות)
הלכה יומית: דין צוואה שלא להספיד בהלוויההלכה יומית: דין צוואה שלא להספיד בהלוויהישי כהן1
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: דין צוואה שלא להספיד בהלוויה (יהדות)
הלכה יומית:  לא לברך על גלידה בסעודההלכה יומית: לא לברך על גלידה בסעודהישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: לא לברך על גלידה בסעודה (יהדות)
הלכה יומית: דין קטן בהפסקה בין בשר לחלבהלכה יומית: דין קטן בהפסקה בין בשר לחלבישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: דין קטן בהפסקה בין בשר לחלב (יהדות)
הלכה יומית: לתת לקטן לאכול לפני הקידושהלכה יומית: לתת לקטן לאכול לפני הקידושישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: לתת לקטן לאכול לפני הקידוש (יהדות)
הלכה יומית:  הדם שבביצים אינו טמאהלכה יומית: הדם שבביצים אינו טמאישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: הדם שבביצים אינו טמא (יהדות)
הלכה יומית:  גמיעת ביצה וסוכריית מנטה לפני התפילההלכה יומית: גמיעת ביצה וסוכריית מנטה לפני התפילהישי כהן1
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: גמיעת ביצה וסוכריית מנטה לפני התפילה (יהדות)
הלכה יומית:  שתיית חלב לפני התפילההלכה יומית: שתיית חלב לפני התפילהישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: שתיית חלב לפני התפילה (יהדות)
הלכה יומית: דין שתיית קפה וארק לפני התפילההלכה יומית: דין שתיית קפה וארק לפני התפילהישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: דין שתיית קפה וארק לפני התפילה (יהדות)
הלכה יומית: המסופק אם התפלל- חוזר להתפללהלכה יומית: המסופק אם התפלל- חוזר להתפללישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: המסופק אם התפלל- חוזר להתפלל (יהדות)
הלכה יומית: מי שלא מכוון בתפילה - ייענשהלכה יומית: מי שלא מכוון בתפילה - ייענשישי כהן1
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: מי שלא מכוון בתפילה - ייענש (יהדות)
הלכה יומית: התפילות - כנגד הקורבנותהלכה יומית: התפילות - כנגד הקורבנותישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: התפילות - כנגד הקורבנות (יהדות)
הלכה יומית: מה צריך לכוון בתפילההלכה יומית: מה צריך לכוון בתפילהישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: מה צריך לכוון בתפילה (יהדות)
הלכה יומית: עיקר התפילה - הכוונה בלבהלכה יומית: עיקר התפילה - הכוונה בלבישי כהן1
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: עיקר התפילה - הכוונה בלב (יהדות)

הלכה יומית - עם הרב יצחק יוסף

שיעור יומי בהלכה מפי הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגאון רבי יצחק יוסף

עדכונים
כיכר facebook
הנקראים
המדוברים