סורוצקין  שטיסל  קובי  ויזה
הלכה יומית: לעשות חשבון נפש בערב ראש השנההלכה יומית: לעשות חשבון נפש בערב ראש השנהישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: לעשות חשבון נפש בערב ראש השנה (יהדות)
הלכה יומית: המנהג להתענות בערב ראש השנההלכה יומית: המנהג להתענות בערב ראש השנהישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: המנהג להתענות בערב ראש השנה (יהדות)
הלכה יומית: שלא לאמר וידוי בין התקיעותהלכה יומית: שלא לאמר וידוי בין התקיעותישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: שלא לאמר וידוי בין התקיעות (יהדות)
הלכה יומית: להזהיר את הציבור לכוון בברכות התקיעההלכה יומית: להזהיר את הציבור לכוון בברכות התקיעהישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: להזהיר את הציבור לכוון בברכות התקיעה (יהדות)
הלכה יומית: שומע ומשמיע יכוונו בתקיעההלכה יומית: שומע ומשמיע יכוונו בתקיעהישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: שומע ומשמיע יכוונו בתקיעה (יהדות)
הלכה יומית: שינה ותפילה בנץ בראש השנההלכה יומית: שינה ותפילה בנץ בראש השנהישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: שינה ותפילה בנץ בראש השנה (יהדות)
הלכה יומית: מקפידים במצוות בעשרת ימי תשובההלכה יומית: מקפידים במצוות בעשרת ימי תשובהישי כהן1
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: מקפידים במצוות בעשרת ימי תשובה ודין התרת נדרים (יהדות)
הלכה יומית: שיהיה בעל תוקע ראויהלכה יומית: שיהיה בעל תוקע ראויישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: שיהיה בעל תוקע ראוי (יהדות)
הלכה יומית: במקום שבעלי תשובה עומדיםהלכה יומית: במקום שבעלי תשובה עומדיםישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: במקום שבעלי תשובה עומדים (יהדות)
הלכה יומית:  בעל תשובה יכול לשמש כשליח ציבורהלכה יומית: בעל תשובה יכול לשמש כשליח ציבורישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: בעל תשובה יכול לשמש כשליח ציבור (יהדות)
הלכה יומית:  ברכת מעין שבע בבית החתןהלכה יומית: ברכת מעין שבע בבית החתןישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: ברכת מעין שבע בבית החתן (יהדות)
הלכה יומית: ברכת המזון פוטרת שאר ברכותהלכה יומית: ברכת המזון פוטרת שאר ברכותישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: ברכת המזון פוטרת שאר ברכות (יהדות)
הלכה יומית: ברכת מעין שבע בעשרת ימי תשובההלכה יומית: ברכת מעין שבע בעשרת ימי תשובהישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: ברכת מעין שבע בעשרת ימי תשובה (יהדות)
הלכה יומית: זהירות בעבירות שבין אדם לחברוהלכה יומית: זהירות בעבירות שבין אדם לחברוישי כהן1
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: זהירות בעבירות שבין אדם לחברו (יהדות)
הלכה יומית:  לא להתייאש בחינוך הילדיםהלכה יומית: לא להתייאש בחינוך הילדיםישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: לא להתייאש בחינוך הילדים (יהדות)
הלכה יומית: האם מחללים שבת על חילוני וגוי?הלכה יומית: האם מחללים שבת על חילוני וגוי?ישי כהן1
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: האם מחללים שבת על חילוני וגוי? (יהדות)
הלכה יומית: שומעים להורים בשידוכים?הלכה יומית: שומעים להורים בשידוכים?ישי כהן1
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: שומעים להורים בשידוכים? (יהדות)
הלכה יומית: דין גילוח במכונההלכה יומית: דין גילוח במכונהישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: דין גילוח במכונה (יהדות)
הלכה יומית: אבל יכול לשמש 'שליח ציבור' בסליחות?הלכה יומית: אבל יכול לשמש 'שליח ציבור' בסליחות?ישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: אבל יכול לשמש 'שליח ציבור' בסליחות? (יהדות)
הלכה יומית: מנהג אמירת הסליחותהלכה יומית: מנהג אמירת הסליחותישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: מנהג אמירת הסליחות (יהדות)
הלכה יומית:  להיזהר באבק לשון הרעהלכה יומית: להיזהר באבק לשון הרעישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: להיזהר באבק לשון הרע (יהדות)
הלכה יומית:    אין בישול אחר אפיההלכה יומית: אין בישול אחר אפיהישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: (יהדות)
הלכה יומית:   האם כלי שני מבשל?הלכה יומית: האם כלי שני מבשל?ישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: האם כלי שני מבשל? (יהדות)
הלכה יומית:  האם יש 'חצי שיעור' במלאכות שבת?הלכה יומית: האם יש 'חצי שיעור' במלאכות שבת?ישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: האם יש 'חצי שיעור' במלאכות שבת? (יהדות)
הלכה יומית:  הלכות שבת - עירוי רותחים לכוס רטובההלכה יומית: הלכות שבת - עירוי רותחים לכוס רטובהישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: הלכות שבת - עירוי רותחים לכוס רטובה (יהדות)
הלכה יומית:   חימום בשר וחלב במיקרוגלהלכה יומית: חימום בשר וחלב במיקרוגלישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: חימום בשר וחלב במיקרוגל (יהדות)

הלכה יומית - עם הרב יצחק יוסף

שיעור יומי בהלכה מפי הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגאון רבי יצחק יוסף

כיכר facebook
הנקראים
המדוברים