ברלנד  שבאבניקים  הרב מרדכי..  הפלס
פינתו של הגר"ש אליטוב: פנימיות ודביקות חבריםפינתו של הגר"ש אליטוב: פנימיות ודביקות חבריםכיכר השבת
מדי שבוע ב"כיכר השבת", מוגשת לכם פינתו השבועית של הגאון רבי שמעון אליטוב, חבר מועצת הרבנות הראשית, בענייני פרשת השבוע • והשבוע: פנימיות ודביקות חברים (יהדות)
פינתו של הגר"ש אליטוב:  דוד המלך והתהיליםפינתו של הגר"ש אליטוב: דוד המלך והתהיליםכיכר השבת
מדי שבוע ב"כיכר השבת", מוגשת לכם פינתו השבועית של הגאון רבי שמעון אליטוב, חבר מועצת הרבנות הראשית, בענייני פרשת השבוע • והשבוע: דוד המלך והתהילים (יהדות)
פינתו של הגר"ש אליטוב: הידיים ידי עשופינתו של הגר"ש אליטוב: הידיים ידי עשוכיכר השבת1
מדי שבוע ב"כיכר השבת", מוגשת לכם פינתו השבועית של הגאון רבי שמעון אליטוב, חבר מועצת הרבנות הראשית, בענייני פרשת השבוע • והשבוע: הידיים ידי עשו (יהדות)
פינתו של הגר"ש אליטוב: צדק, ענווה ואמתפינתו של הגר"ש אליטוב: צדק, ענווה ואמתכיכר השבת
מדי שבוע ב"כיכר השבת", מוגשת לכם פינתו השבועית של הגאון רבי שמעון אליטוב, חבר מועצת הרבנות הראשית, בענייני פרשת השבוע • והשבוע: צדק, ענווה ואמת (יהדות)
פינתו של הגר"ש אליטוב: אהבת ישראל זאת הברכהפינתו של הגר"ש אליטוב: אהבת ישראל זאת הברכהכיכר השבת1
מדי שבוע ב"כיכר השבת", מוגשת לכם פינתו השבועית של הגאון רבי שמעון אליטוב, חבר מועצת הרבנות הראשית, בענייני פרשת השבוע • והשבוע: אהבת ישראל זאת הברכה (יהדות)
פינתו של הגר"ש אליטוב: ואהבת לרעך כמוךפינתו של הגר"ש אליטוב: ואהבת לרעך כמוךכיכר השבת3
מדי שבוע ב"כיכר השבת", מוגשת לכם פינתו השבועית של הגאון רבי שמעון אליטוב, חבר מועצת הרבנות הראשית, בענייני פרשת השבוע • והשבוע: ואהבת לרעך כמוך (יהדות)
הכנה למתן תורה עם הגר"ש אליטוב • צפוהכנה למתן תורה עם הגר"ש אליטוב • צפוכיכר השבת6
מדי שבוע ב"כיכר השבת", מוגשת לכם פינתו השבועית של הגאון רבי שמעון אליטוב, חבר מועצת הרבנות הראשית, בענייני פרשת השבוע • והשבוע: הכנה למתן תורה (יהדות)

כיכר לשבת - עם הרב שמעון אליטוב

שיחות על פרשת השבוע מהרב שמעון אליטוב. מידי שבוע מביא אתר כיכר השבת, שיחה שבועית על פרשת השבוע תוך התייחסות אקטואלית לענייני השעה

כיכר facebook
הנקראים
המדוברים