אאא

יום ירושלים: מרן פוסק הדור הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל, היה נוהג לציין מדי שנה את 'יום ירושלים' במהלך השיעור היומי שלו לאחר תפלת שחרית.

לפני שלוש שנים, ביום ירושלים, שיחזר מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל את האירועים הגדולים במלחמת ששת הימים שהובילו לניצחון הגדול. מרן ציין את הנס הגדול שקרה לעם ישראל והדגיש שצריך להודות על כך לקדוש ברוך הוא.

"היום נקרא יום ירושלים. היה נס בכל ארץ-ישראל. ישתבח שמו, הקדוש ברוך הוא, עשה לנו ניסים ונפלאות.

"היה רשע, נאסר, הנשיא של מצרים, היה צורר ישראל, רשע מרושע. כל הזמן היה מתהלל שיש לו 'מיגים'. רוסיה הייתה שולחת לו 'מיגים'. אלה המטוסים הכי יקרים, הכי חזקים. והוא היה שמח", סיפר הגר"ע ותיאר את האיומים הגדולים והתחושות בירושלים באותם ימים.

"ראש-הממשלה לוי אשכול היה נבוך, מה לעשות. כשדיבר ברדיו היה מגמגם. לא ידע מה לומר, הוא נבוך. הקב"ה עזר לנו", אמר מרן. 

צפו בשיעור המלא.