אאא

בסיום ספירת הקולות בבחירות בלשכת עורכי הדין התברר כי רשימת 'אמונה במקצוע' הכניסה שני נציגים לוועד הארצי ושני נציגים לוועד מחוז ת"א.

במהלך החודשיים האחרונים ניהלה הרשימה קמפיין שבבסיסו עמדה החשיבות בשירות לעו"ד הדתי והחרדי, רשימת "אמונה במקצוע" הודיעה כבר בראשית הקמפיין כי היא תומכת במועמד לראשות הלשכה עו"ד אפי נוה שגם הוא זכה בהישג בבחירות כשניצח ונבחר ליו"ר לשכת עוה"ד.

עו"ד יוסף ויצמן ראש רשימת אמונה במקצוע אומר עם סיום הקמפיין וההכרזה על התוצאה כי "ההישג הינו של כולנו, חבריי שהיו שותפים מלאים לתהליך, עו"ד שלמה לינצר, מנחם מושקוביץ, רפי אסרף, אדי סוברי, משה מורגנשטרן, אברמי יוסטמן ועוד חברים טובים ונכבדים הביאו איתם לרשימה את רוח העשיה, הפעילות הציבורית שלהם במהלך כל ארבעת השנים האחרונות גם מחוץ ללשכה היא זו שנתנה לנו את הלגיטימציה בקרב כלל עוה"ד".

"אנו מודים בראש ובראשונה ליושב מרומים על ההישג העצום ולכאלף עו"ד שבחרו להצביע עבורנו, אנו מחוייבים להמשך עשייה גם בארבעת השנים הקרובות", הוסיף עו”ד ויצמן.

עם היוודע התוצאות התנהלה שיחה בין עו"ד אפי נוה שנבחר כאמור ליו"ר הלשכה לבין עו"ד ויצמן כשבנוסף לדברי הברכה והאיחולים סיכמו הצדדים להמשיך ביניהם את שיתוף הפעולה הפורה והמוצלח שהחל עוד בקדנציה הקודמת כאשר עו"ד נוה עמד בראש מחוז ת"א אז נענה עו"ד נוה לפנייתו של עו"ד ויצמן להקים את לשכת הקשר בב"ב, כאשר המטרה כעת הינה להרחיב את הפעילות הברוכה הזו לכל רחבי הארץ.

גם הנציגים לוועד מחוז ת"א עו"ד רפי אסרף ומשה מורגנשטרן הביעו את סיפוקם מההישג המרשים והבטיחו להביא את פעילותם הציבורית לידי ביטוי בפעילותם בהנהלת המחוז.

ראשי הרשימה עו"ד לינצר ועו"ד מנחם מושקוביץ הביעו את התרגשותם ושמחתם מהתוצאות וסיכמו כי כבר בימים הקרובים תתכנס הנהלת הרשימה כדי לסכם על המשך פעילותה של סיעת "אמונה במקצוע" במהלך כל הקדנציה.

ראשי הרשימה ביקשו עם הכרזת התוצאות להודות לחיים ויעל קליגר שניהלו את הקמפיין בצורה מופלאה ומקצועית והיו היד המכוונת בכל תהליך המיתוג והבניה האסטרטגית שלו.