אאא

ברוך דיין האמת: הערב (שלישי) הסתלק לבית עולמו הרב יעקב יוסף זינגר זצ"ל, רבה של העיר גבעת שמואל. הלוויתו של הרב זינגר תצא הערב בשעה 22:00 מבית הכנסת המרכזי ברחוב בר אילן בגבעת שמואל, ובשעה 24:00 מבית המדרש הגדול של חסידי ערלוי בשכונת קטמון בירושלים בדרכו להר המנוחות.

הרב זינגר זצ"ל נולד לפני 76 בהונגריה וכבר בילדותו ניכר בכישרונותיו הברוכים ובהתמדתו המופלאה. בילדותו עבר את אימי השואה האיומה ממנה ניצל בחסדי שמיים כאשר מיד לאחר תום המלחמה עלה לארץ הקודש.

לאחר שהגיע לישראל למד בבחרותו בישיבת "אהל שמעון" ערלוי ולאחר מכן בישיבת "חכמי לובלין" שם התבלט בלמדנותו והתחבב על ראשי הישיבה שהרבו להתפלפל עימו בלימוד ובדבר הלכה. בשנת תשל"א, מונה הרב זינגר לכהן כרב האשכנזי המקומי הרשמי של גבעת שמואל.

במהלך כל השנים היה מקורב הרב לאדמו"ר מערלוי והיה מגדולי תלמידיו. 

תושבי העיר האבלים מספידים את הרב ומספרים כי הרב זינגר היה מקובל על כל רובדי האוכלוסייה, דתיים וחילוניים כאחד. "הרב פעל ופועל במשך השנים למען הקהילה בגבעת שמואל בהשכנת שלום בית, בהשאת זוגות, עזרה לנזקקים ועוד". הרב פעל ותרם במשך כל שנות חייו לקידום האחווה, השלום וקירוב הלבבות בכל רבדי האוכלוסייה על כל גווניה בגבעת שמואל ועל כך קיבל אף את התואר יקיר העיר.

תושבי העיר מציינים כי את תפקידו הציבורי ביצע הרב מתוך מסירות, אחריות, אדיבות וסובלנות למען הקהילה בגבעת שמואל ולרווחת כלל תושביה.