אאא

בעקבות לא מעט ניטרולי מחבלים שהתפתחו לאירועי לינץ' בזירות הפיגועים, היועץ המשפטי לממשלה יהודה וינשטיין בוחן את המקרים. 

היועץ הבהיר שינקוט אמצעים נגד אזרחים, או אנשי כוחות הביטחון, שישתמשו בכוח ללא צורך נגד מחבלים מנוטרלים או יהרגו אותם.

במהלך ישיבה שערך בנושא בהשתתפות פרקליט המדינה שי ניצן וצמרת המחלקה לחקירות שוטרים והפרקליטות הצבאית, קיבל היועץ סקירה על אירועי הירי נגד מחבלים ואנשי טרור ברחבי הארץ ובמהלך אותה ישיבה נדונה גם המדיניות הכללית לגבי השאלה מתי פותחים בחקירה בעקבות ירי במחבל מנוטרל.

בתום הדיון הבהירו הצדדים, שיש להקפיד שהירי שנועד למנוע המשך פגיעה בחיי אדם, לא יגרום לפגיעה במחבל.

על פי הוראות החוק הרלוונטיות, והוראות הפתיחה באש, השימוש בכלי ירי לצורך מניעת סכנה מיידית לחיי אדם מותר כאשר יש חשש ממשי לפגיעה מיידית בחיים או בשלמות הגוף ואין כל דרך אחרת למנוע אותה. במצב זה, השימוש בכלי נשק  יוכל להתבצע במידה שלא תעלה על מה שהחוק מגדיר כ"סביר" למניעת פגיעה, וכך שהנזק העלול להיגרם יהיה שקול כנגד הנזק שאותו מבקשים למנוע.