אאא

ניצחון חרדי: בג"צ אימץ את עמדת הרבנות הראשית לישראל בדבר פרשנות של חוק איסור הונאה בכשרות, וקבע כי על פי חוק בית עסק מנוע מלהציג כל מצג כשרותי בכתב, בין תוך שימוש במילים כשר ובין אם לאו, אלא אם ניתנה לו תעודת הכשר מטעם הגורם המוסמך על פי חוק.

פסק הדין ניתן ברוב של שניים, השופט רובינשטיין והשופט סולברג נגד דעתו החולקת של השופט שוהם שתמך בעמדת היועץ המשפטי לממשלה.

הראשון לציון הגר"י יוסף אמר בתגובה כי "יש לברך על ההחלטה שנועדה למנוע הטעיית ציבור שומרי הכשרות. אני מזמין את כל בעלי העסקים והמסעדות לבוא ולהכיר מקרוב את הרבנות הראשית לישראל, שעושה מאמץ יומיומי כדי להקל עם הציבור ובעלי העסקים בכוחא דהיתרא, יחד עם שמירה על רמת כשרות כנדרש".

הרב הראשי הגר"ד לאו התייחס לפסק ואמר: "ישנה מערכת כשרות ממלכתית שתפקידה להעניק את "תו התקן" לכשרות המזון. כל החלטה שהייתה מאפשרת מתן תעודות הכשר אלטרנטיביות, שבחלקן אף פיקטיביות, הייתה מובילה להטעייה קשה כלפי הציבור הרחב ואני מברך על כך שהדבר נמנע".

מדובר בניצחון גדול שכן מדובר בניצחון למרות החלטה היועץ המשפטי לממשלה דאז יהודה וינשטיין שכן לאפשר לבתי עסק להציג עצמם ככשרים למרות שאין תעודה מהרבנות הראשית.

את פסק הדין פתח השופט סולברג מציטוט של רבי נחמן מברסלב:" נכון אתם אנשים כשרים, אך לא לזאת היתה כוונתי". בהחלטה כתב השופט: "פרשנותה הנכונה של הוראת סעיף 3(א) לחוק איסור הונאה בכשרות היא זו שהציעה לפנינו הרבנות הראשית. מבַּלעדי תעודת הכשר מטעם אחד מן הגורמים המוסמכים לפי סעיף 2 לחוק, אזי כל מצג כשרותי בכתב, בין אם הוא כולל את המונח 'כשר' (על הטיותיו השונות), בין אם לאו – אסור".