אאא

בשבוע האחרון הוציאו הגאון רבי מנחם מנדל שפרן מבני ברק יחד עם הרב גרשון הלוי בעט מקליפורניה והרב חיים זאב הלוי מנילוביץ מבית שמש פסק דין לפיו נאסר על הרב מאיר פאגארו המחשיב עצמו לרב ומרצה לעסוק בתחומים בהם עסק זאת בשל שורת עבירות עליהם עבר.

בפסק הדין כותבים הרבנים:

הנידון: מאיר פאגארו

אחרי שפנו אלינו כמה רבנים ועסקנים על התנהגותו הנלוזה וכו׳ של הנ״ל במשך שנים, ואחרי ששמעו גרסתו ואחרי שביררנו מה שביררנו, הוצאנו פסק דין דלהלן:

א. אסור להנ״ל להיות עסקו עם הנשים בכל דרך שהיא ישירות או בעקיפין בשיחה או בכתיבה דרך איזה אמצעי אלקטרוני שיהיה כולל ייעוץ, הדרכה בלימודים או בדברים אחרים, דברי חיזוק, פסיקת שאלות הלכתיות, וכל סוג קשר שהוא בעניינים רוחניים או ענייני דעלמא, נשים כולל בנות לא נשואות ו/או נשואות בכל גיל שהוא אחד לאחד או אפילו עם כמה ביחד.

ב. הננו להזהיר לנשים ולבנות באזהרה חמורה מכל סוג קשר אתו חד פעמי או קבוע. כל מפגש איתו אסורה בהחלט כולל שיחות טלפוניות או כל התכתבות איתו באיזה אמצעים אלקטרוניים שיהיה ביחיד או כמה ביחד [אפילו באופן שאין איסור יחוד], או ברבים, באיזה נושא שיהיה הן התייעצויות הן שיחות הן עניינים גשמיים או רוחניים, השקפות, בכל נושא שהוא. וכן אסור לנשים לשמוע הרצאותיו ודרשותיו וחייבות להתרחק מקבלת השפעה ממנו בכל דרך או אופן שיהיה.

ג. אסור לנשים כולל בנות לא נשואות ו/או נשואות להיכנס באתר האינטרנט שלו שאנחנו יודעים ממנה, הקרוי ׳מאסטר תורה׳.

ד. בתוך העדויות ששמענו, נודע לנו שישנה אשה בארה״ב שקובעת עבורו פגישות ונסיעות משותפות למרחקים ובילויים בבתי מלון וכו׳ וכו׳ ומשמשת כסוכנתו לעבירה וכך הפילה בנות ביודעין בשאול תחתית. הננו קוראים בזה לבנות ישראל נשים ובנות להתרחק מכל מי שינסה לקשור אותן אל אשה זו וכ״ש להתרחק מאשה זו עצמה, ולדווח לכתובת שבסעיף ה על כל הפניה כזו.

אנו פונים בזה לעסקני ורבני ארה״ב לברר זהותה ותפקידה ולטפל בה בהתאם.

ה. מתוך מה ששמענו הבנו שיש הרבה מה שעדיין לא שמענו, מאחר ונפגעים בטבעם נמנעים מלהתלונן; אי לזאת הננו מודיעים בזה שמי שיש לו מידע או שמרגיש/ה צורך להתלונן יש אפשרות להתלונן בעמותת מענה.

יצויין כי מאיר פאגארו מנהל אתר אינטרנט תורני נחשב בו הוא מעלה בין היתר את הרצאותיו, הרב פאגארו נחשב למרצה פופולרי בעיקר בעיר בית שמש בישראל ובלוס אנג'לס בארצות הברית.

את תגובת הרב פאגארו לא ניתן היה להשיג עד לשעת פרסום הכתבה ולכשתתקבל תפורסם