אאא

דרמה של ממש התחוללה בשעות הצהריים (שלישי) בביתו של מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי, כאשר אביו של הרך הנימול באחת הבריתות שהיו אמורות להתקיים בביתו של הרב המשמש כסנדק החליט ללא הודעה מוקדמת לעזוב את המקום לפני הברית כשהוא אוחז בתינוק.

הנוכחים, בהם המוהל הרב נחום דיאמנט, מרבני ישיבת "נתיבות עולם", ניסו לשכנע את האב שברח עם התינוק לרחוב הסמוך אולם ללא הועיל, האב לא הסכים שהמוהל יבצע את הברית בבנו התינוק.

לדברי הנוכחים, המוהל הרב דיאמנט היה בהלם ואמר כי בכל עשרות שנות שימושו כמוהל לא חזה בדבר שכזה. מקורבי הרב מיהרו לברית הבאה שכן היום נערכו שלוש בריתות בהם שימש מרן שר התורה כסנדק.

ל"כיכר השבת" נודע, כי לאחר שכנועים הסכים האב ששהה מיד לאחר שחטף את התינוק בדירה ברחוב רשב"ם לתת רשות למול את בנו.

רבנים ועסקנים, ביניהם חתנו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי הגאון רבי יצחק קולדצקי, נכדו הרב יעקב קנייבסקי והגר"י צביון, הצליחו לשכנע את האב לאחר מאמצים רבים להסיר את העיכוב ואכן לדברי הנוכחים כבר בשעה הקרובה תתקיים מצוות הברית.

לדברי נוכחים באירוע, האישה התקשרה והזמינה תור לברית, אולם ככל הנראה האבא "חטף רגליים קרות" מסיבה שאינה ברורה וברגע האחרון החליט להימלט מהברית.

האב עוזב את בית הגר"ח עם התינוק
האב עוזב את בית הגר"ח עם התינוק
מאמצי השכנוע ברחובה של עיר
מאמצי השכנוע ברחובה של עיר
מאמצי השכנוע ברחוב
מאמצי השכנוע ברחוב