אאא

נוסח חדש לכללי הכתיב המלא, עם שינויים מהכללים שנקבעו לפני כ-70 שנה, פורסם הבוקר (ראשון) על ידי האקדמיה ללשון העברית.

שני השינויים העיקריים הכלולים בנוסח החדש הם: אות שנהגית בניקוד חול"ם, תיכתב עם האות ו' אחריה - דוגמת צוהריים, תוכנית, תוכנה, אומן, אומנם, קורבן, אונייה - ושאות הנהגית בניקוד חירי"ק תיכתב עם האות י' אחריה, דוגמת איתך, אמיתי, לעיתים, ליבי, לצידו, מגינים.

עד כה, בהתאם לכללים הקודמים שנקבעו לפני 70 שנה, המילים האלו, שהניקוד שלהן הוא בקמץ קטן, נכתבו ללא האות ו'. כך גם מילים הותאמו לפי צורת היסוד שלהן, דוגמת המילה אמת שהיא כמובן בלי האות י' קבעה עד כה גם את שלל הטיותיה ללא י'.

הסיבה לשינויים, היא התאמה לנורמות שהשתרשו בציבור ברחב. בשל כך, הוחלט גם כי למילים מסוימות תתווסף האות י' - דוגמת פירות, עינב, שיער, ליצן, בריכה, ברירה, עבירה - ושהמילים מייד ושמיים יכתבו עם שתי י'.

באקדמיה ללשון מסבירים, כי "הכללים החדשים הם תוצאה של תהליך ממושך שראשיתו בבחינת מנהגי הכתיב הרווחים בהוצאות הספרים, בעיתונות ובמרשתת (אינטרנט)".

לדברי יושב ראש ועדת הדקדוק של האקדמיה, פרופסור יוסף עופר, אמר: "הכללים החדשים אינם פתרון קסם לבעיות הכתיב העברי. האקדמיה בחרה להימנע מזעזוע קיצוני של הכתיב מתוך כבוד למסורת ולהרגלי הכתיבה של הציבור. על כן שונו הכללים בעיקר בכמה מקרים שהכלל היה בבחינת גזרה שאין הציבור יכול לעמוד בה, כגון הכלל שאין כותבים ו' במילה יָזְמָה וכיוצא בה".

יצויין, כי השינויים תקפים רק מעתה והלאה, כך שספרי לימוד וכדומה לא ישונו בדיעבד.