אאא

חבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי דוד יוסף הבהיר במהלך שיעורו השבועי בבית המדרש 'יחווה דעת' כי הציבור החרדי אינו שונא את הרפורמים אלא "שונאים ממש את הדרך שלהם". 

במהלך שיעורו התייחס הרב לנושא 'שנאת חינם' ואמר: "יש רפורמים, אנחנו לא שונאים אותם, אבל אנחנו שונאים - ממש שונאים - את הדרך שלהם. כל אלו שעושים צחוק מהיהדות, הרפורמים עושים צחוק מהיהדות. היהדות שלהם מלווה בחילולי שבת, הם מוחקים מכל הקדוש והיקר לנו, הם מבטלים את מצוות התורה, אז אנחנו שונאים את הדרך, לא שונאים את האנשים. אנחנו מרחמים עליהם".

חבר המועצת הוסיף: "הרפורמים של היום זה לא הרפורמים של פעם. פעם הייתה להם אידאולוגיה נגד היהדות. היום הם בורים ועמי ארצות. כל ה'רבאי' שלהם, זה רב בריח. בורים ועמי ארצות. אין להם שום מושג, כלום".

הרב הוסיף: "אנחנו לא שנאים יהודים, יש כאלה שמתנגדים לדת ונלחמים בנו. יש כאלה שטוענים 'שנאת חינם', נכון, יש שנאת חינם. אבל אנחנו צריכים לדעת לחזור בתשובה משנאת חינם ולא לחזור בתשובה ממה שאנחנו מחויבים לעשות. יש מקרים שכל יהודי שכואב לו כבוד ה' צריך לעשות מחלוקת".